Privacy statement Kooistra Supermarkten

Naast maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap, is het belangrijk voor Kooistra Supermarkten BV, gevestigd aan de Snekerstraat 14 8701 XD te Bolsward om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en privacy.

Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving en wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De informatie wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en bewerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. In afwijkende gevallen zullen wij uw toestemming vragen voor verwerking.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn afhankelijk van wetgevingen.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten zo langs als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen . Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn etc., dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

  1. Wij plaatsen altijd functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.
  2. Op onze website tonen we daarnaast niet-functionele cookies, social media cookies. Deze zijn namelijk niet per se nodig voor het goed laten functioneren van de website. Op onze website plaatsen we video’s en andere content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor functioneren van deze buttons plaatsen social-media bedrijven zoals Twitter, Facebook en YouTube cookies zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-mediabedrijven verzamelen, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. Zie de links hieronder voor de privacy verklaringen van deze bedrijven.

Facebook
Twitter
Youtube

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap vakbond verwerken wij niet, tenzij we toestemming hebben of strikt binnen de grenzen van de wet.

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) komen van derden zondertoegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij hebben inmiddels met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Wij zijn franchisenemers in een franchiseformule. De franchisegever sloot met ons een verwerkingsovereenkomst. De franchisegever is voor de verwerking van persoonsgegevens, die wij verwerken in het kader van deze overeenkomst verantwoordelijk.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich melden bij ons hoofdkantoor te Bolsward. U heeft dan recht op:

• Recht op inzage
• Recht op rectificatie
• Recht om vergeten te worden
• Recht van bezwaar

Een verzoek tot inzage, correctie, bezwaar of verwijdering kunt u indienen via het e-mailadres: AVG@kooistra-supermarkten.nl.
Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

Kooistra Supermarkten B.V.

SSK Super Supermarkt Keurmerk
© Jumbo Kooistra Supermarkten